Tin tức

Mô tả chi tiết công việc phó giám đốc và nhiệm vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp

Tìm hiểu về công việc phó giám đốc cần đảm nhận

Được biết đến là một trong những vị trí nòng cốt của doanh nghiệp, phó giám đốc nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng, góp phần ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về vị trí này, MyChair sẽ chia sẻ cho bạn bản mô tả công việc phó giám đốc cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí này chi tiết trong bài viết dưới đây!

Phó giám đốc là gì?

Phó giám đốc là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, có nhiệm vụ thay mặt giám đốc để xử lý và quyết định các công việc giám đốc ủy quyền khi vắng mặt. Phó giám đốc sẽ giúp giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp theo sự phân công của giám đốc.

Nhiệm vụ của họ là tiến hành triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả hoạt động. Bên cạnh đó, phó giám đốc cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị cũng như pháp luật về những quyết định mà mình đưa ra.

Vai trò của vị trí phó giám đốc:

 • Hỗ trợ giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty.
 • Thực hiện các công việc được giám đốc phân công.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động diễn ra trong công ty trước Giám đốc điều hành.
 • Xây dựng các chính sách, mục tiêu làm việc cho cả công ty và cho từng phòng ban riêng lẻ.

Mô tả chung các công việc phó giám đốc đảm nhận

Quản lý nhân sự

Một phó giám đốc cần có khả năng quản lý con người, bao gồm phân công công việc phù hợp với năng lực của từng thành viên để họ có thể phát huy tối đa khả năng. Trong quá trình làm việc, phó giám đốc cũng cần hướng dẫn và động viên nhân viên thực hiện công việc để đáp ứng chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, từ đó mang lại hiệu quả một cách cao nhất. Việc quản lý nhân sự đóng vai trò và ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp. Nếu khâu này không được thực hiện tốt, môi trường làm việc sẽ mất trật tự, không tuân thủ quy củ và đặc biệt là không thể xây dựng được nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo.

Điều hành hoạt động kinh doanh

Ngoài việc quản lý nhân sự, Phó giám đốc còn có trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất/kinh doanh. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Các hoạt động sản xuất/kinh doanh mà doanh nghiệp theo đuổi sẽ được điều hành và quản lý bởi Phó giám đốc. Do đó, để doanh nghiệp phát triển tốt hơn, Phó giám đốc cần sử dụng triệt để khả năng tư duy và quản lý của mình.

Mô tả chung các công việc phó giám đốc đảm nhận

Lên kế hoạch kinh doanh

Phó giám đốc cũng có trách nhiệm lên kế hoạch chiến lược và triển khai cho các bộ phận liên quan. Họ liên tục điều phối và dẫn dắt nhân viên để đảm bảo tuân thủ đường lối chính sách đã đề ra. Họ cần dự đoán trước các kết quả thu được từ chiến lược và đưa ra biện pháp đề phòng trước khi xảy ra sự cố. Những nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp luôn có tư thế chủ động và tự tin đối mặt với bất kỳ rủi ro nào.

Đề ra các quy định, quy chế cho toàn công ty

Phó giám đốc có trách nhiệm đề ra các quy chế, quy định áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, nguyên tắc điều hành công sở và các quy định riêng không thể thiếu, và người sáng lập hoặc đóng góp vào việc xây dựng những quy định này chính là Phó giám đốc. Mục đích chính của việc đề ra quy định là để doanh nghiệp phát triển một nền văn hóa văn minh hơn, xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tốt hơn để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp chuyên nghiệp khác trong cùng ngành.

Các quy chế về giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và các quy định khác liên quan đến thời gian làm việc được ban hành bởi ban lãnh đạo. Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể và môi trường làm việc, Phó giám đốc có thể đề xuất ý tưởng cho các quy chế và áp dụng chúng cho toàn bộ doanh nghiệp.

Mô tả công việc phó giám đốc theo từng chức năng

Thông thường, bộ máy của doanh nghiệp sẽ bao gồm rất nhiều phòng ban khác nhau như: nhân sự, tài chính, marketing, kinh doanh,…Và mỗi một phòng ban, sẽ có một vị trí phó giám đốc để quản lý từng mảng riêng biệt. Dưới đây là mô tả công việc của từng chức danh Phó Giám đốc theo từng phòng ban như sau:

Công việc phó giám đốc điều hành

Mô tả công việc phó giám đốc điều hành

 • Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của công ty.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch được đề ra.
 • Đại diện cho giám đốc trong các công việc đối ngoại với các cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận kế toán – kiểm toán để lập kế hoạch tài chính và xác định nhu cầu ngân sách cho các dự án hiện tại và tương lai.
 • Hỗ trợ giám đốc trong việc thiết lập, sửa đổi và bổ sung các quy chế, văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc dưới sự chỉ đạo của ban điều hành.

>> Xem thêm: Giám đốc điều hành (CEO) là gì? Vai trò, chức năng và công việc cụ thể trong công ty

Công việc phó giám đốc tài chính

Mô tả công việc phó giám đốc tài chính

 • Quản lý tất cả các hoạt động liên quan trong phòng ban Tài chính – Kế toán.
 • Tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi phí đầu tư, sau đó báo cáo cho Giám đốc và Hội đồng quản trị.
 • Kiểm tra và xem xét các chứng từ tài chính liên quan đến thu chi của doanh nghiệp.
 • Thực hiện kiểm kê và ký duyệt các sổ sách và chứng từ liên quan đến tài chính – kế toán.
 • Phối hợp với Giám đốc tài chính xây dựng các quy định, quy chế quản lý tài chính và định mức chi phí cho dự án.
 • Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.
 • Lập ngân sách và báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm.
 • Cập nhật và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế từ Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.

>> Xem thêm: CFO là gì? Mô tả công việc giám đốc tài chính đối với doanh nghiệp

Công việc phó giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc phó giám đốc kinh doanh

 • Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm để đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, từ đó đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp.
 • Phối hợp với đội ngũ Marketing để thực hiện các dự án phát triển sản phẩm.
 • Đánh giá năng lực của các cửa hàng, đại lý và đề xuất các giải pháp để tăng doanh số bán hàng.
 • Báo cáo các hoạt động kinh doanh cho Giám đốc Kinh doanh và Hội đồng quản trị.
 • Tư vấn và hỗ trợ trong việc xác định chiến lược kinh doanh và marketing, phát triển cửa hàng/đại lý.

>> Xem thêm: Mô tả công việc giám đốc kinh doanh cần đảm nhận và vai trò của CCO trong doanh nghiệp

Công việc phó giám đốc sản xuất

Mô tả công việc phó giám đốc sản xuất

 • Lên kế hoạch liên quan đến phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu và đề xuất ý kiến cho Giám đốc về các hoạt động sản xuất, kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất và lao động.
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong doanh nghiệp để triển khai sản xuất theo quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.
 • Đảm bảo sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động và môi trường trong quá trình sản xuất.
 • Phối hợp với nhà cung cấp và đối tác để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu và thiết bị sản xuất đầy đủ và đúng thời điểm.
 • Đánh giá và cải tiến hiệu suất sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

>> Tìm hiểu thêm: Giám đốc sản xuất (CPO) là gì? Mô tả công việc giám đốc sản xuất

Công việc phó giám đốc nhân sự

Mô tả công việc phó giám đốc nhân sự

 • Quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng và quản lý chiến lược nhân sự, bao gồm phát triển nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng nhân sự, lương thưởng và chế độ đãi ngộ.
 • Điều hành các hoạt động tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm thu hút tài năng, quản lý luân chuyển nhân sự và xây dựng đội ngũ nhân sự.
 • Thiết lập quy trình liên quan đến hoạt động tuyển dụng và quản lý nhân sự, bao gồm: quy trình tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, đào tạo và phát triển.
 • Phân công nhiệm vụ và đảm bảo giám sát, định hướng và hỗ trợ nhân sự khi cần thiết.
 • Hợp tác với giám đốc để xây dựng lộ trình phát triển nhân sự phù hợp với giá trị cốt lõi và văn hóa của doanh nghiệp.

>> Có thể bạn quan tâm: Giám đốc nhân sự (CHRO) là gì? Tất tần tật về công việc giám đốc nhân sự đảm nhận

Quyền hạn của phó giám đốc

Quyền hạn của Phó giám đốc phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức và vai trò cụ thể của họ trong công ty. Bên cạnh đó, họ cũng có quyền thay thế Giám đốc điều hành để đưa ra các quyết định quan trọng mỗi khi CEO vắng mặt. Chính vì vậy, mà đa số hoạt động và quyền hạn của công việc phó giám đốc sẽ gắn liền với công tác điều hành của CEO.

 • Quản lý và điều hành: Phó giám đốc có thể được phân công quản lý và điều hành một hoặc nhiều bộ phận, phòng ban hoặc dự án. Họ đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý nhóm công nhân và nhân viên, đưa ra quyết định chiến lược và giám sát các hoạt động hàng ngày.
 • Ra quyết định: Phó giám đốc thường có quyền ra quyết định về các vấn đề chiến lược và quản lý liên quan đến lĩnh vực của mình. Họ có thể tham gia vào quyết định về kế hoạch kinh doanh, phân phối nguồn lực, định hướng chiến lược và chính sách công ty.
 • Đại diện công ty: Phó giám đốc có thể đại diện cho công ty trong các cuộc họp, đàm phán với đối tác, khách hàng hoặc các cơ quan liên quan. Họ có trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan và đảm bảo lợi ích của công ty được đại diện và bảo vệ.
 • Quản lý tài nguyên: Phó giám đốc có thể có quyền quản lý và kiểm soát nguồn lực của công ty, bao gồm ngân sách, nhân sự, vật liệu và thiết bị. Họ có nhiệm vụ đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Làm thế nào để trở thành phó giám đốc?

Những trang bị cần thiết để trở thành phó giám đốc

 • Về học vấn

Để đạt được vị trí Phó Giám đốc, yêu cầu bạn có kiến thức kinh doanh sâu rộng thông qua việc hoàn thành các khóa học về Quản trị kinh doanh và Kinh tế tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Ngoài ra, việc có bằng Thạc sĩ càng làm tăng khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

 • Về kinh nghiệm

Để ứng tuyển thành công vào vị trí Phó Giám đốc, bạn cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí lãnh đạo cao cấp. Đặc biệt, nếu bạn đã từng làm việc trong các doanh nghiệp cùng ngành với công ty tuyển dụng, điều này sẽ được đánh giá cao.

 • Về kỹ năng

Lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả và khả năng hoạch định chiến lược là những kỹ năng không thể thiếu đối với một Phó Giám đốc. Những kỹ năng này giúp bạn điều hành và tương tác với đội ngũ, đồng thời đưa ra các giải pháp hữu ích trong các tình huống khẩn cấp.

Những kỹ năng cần có để trở thành phó giám đốc

Những kỹ năng cần có để trở thành phó giám đốc

Khả năng lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với những người quản lý cấp cao. Để trở thành một phó giám đốc thành công, người quản lý cần sở hữu và áp dụng khả năng lãnh đạo một cách linh hoạt. Bất kể tình huống hay vấn đề nào xảy ra trong công việc, người quản lý phải thể hiện mình là một người lãnh đạo xuất sắc. Lãnh đạo và quản lý hiệu quả giúp duy trì sự ổn định trong cấu trúc tổ chức, trong văn hóa và phong cách sống của doanh nghiệp, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn chưa có khả năng lãnh đạo, chúng tôi đề xuất bạn nên tham gia các khóa học về quản lý để hoàn thiện kỹ năng và phục vụ công việc một cách hiệu quả hơn.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp và ứng xử là một trong các nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy công việc thuận lợi và xây dựng mạng lưới mối quan hệ tốt trong ngành. Chính vì thế, kỹ năng giao tiếp có tác động rất lớn không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn là công cụ hữu ích giúp công việc phó giám đốc diễn ra suôn sẻ hơn. Bằng cách giao tiếp khéo léo, bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ đồng nghiệp tốt, tạo ấn tượng tốt với khách hàng và duy trì mối quan hệ thân thiết với họ. Điều này rất quan trọng cho sự hợp tác lâu dài giữa các đối tác chiến lược, đồng thời hình thành sự gắn kết giữa những khách hàng thân quen.

Kỹ năng hoạch định chiến lược

Kỹ năng hoạch định chiến lược là một yếu tố tối quan trọng mà không thể thiếu. Trong vai trò của một Phó giám đốc, khả năng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể bị xem nhẹ. Nó có thể là chìa khóa để bạn thăng tiến nhanh chóng, khi bạn tạo ra những chiến lược có giá trị và đúng hướng. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu khả năng hoạch định chiến lược, có thể rơi vào hố sâu với những chiến lược thiếu tính khả thi và không mang lại lợi ích.

Mức lương của công việc phó giám đốc

Mức lương của công việc phó giám đốc

Thông thường, mức lương trung bình cho vị trí Phó Giám đốc khá cao, dao động từ khoảng 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi dựa trên trình độ chuyên môn, đơn vị kinh doanh, khối lượng công việc và mức độ hoàn thành KPI của nhân sự đó.

Ngoài mức lương cơ bản, Phó Giám đốc còn được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ 30/4, 1/5 và các dịp lễ lớn khác. Bên cạnh đó, những người làm vị trí này cũng được hưởng các phúc lợi như chế độ bảo hiểm, hỗ trợ nhân viên, tổ chức các hoạt động teambuilding và du lịch nghỉ mát. Với mức lương hấp dẫn và chế độ, quyền lợi đầy đủ, vị trí phó giám đốc là một công việc mơ ước của nhiều người.

Gợi ý địa chỉ tìm việc phó giám đốc chất lượng

Để tìm việc làm vị trí phó giám đốc chất lượng, có một số nguồn thông tin mà bạn có thể khám phá. Dưới đây là một số gợi ý của MyChair:

Trang web tuyển dụng trực tuyến

Với sự bùng nổ công nghệ như hiện nay, các trang web tuyển dụng trực tuyến xuất hiện ngày càng phổ biến. Đây cũng là một nguồn thông tin tiềm năng giúp bạn dễ dàng tìm được công việc phó giám đốc phù hợp với trình độ và yêu cầu của bản thân. Một số trang web tuyển dụng trực tuyến phổ biến hiện nay có thể kể đến như VietnamWorks,Top CV, CareerBuilder, Timviec365.vn, JobsGO, thường có danh sách về các vị trí quản lý chất lượng, bao gồm cả công việc phó giám đốc. Bạn có thể tìm kiếm với từ khóa “Phó Giám đốc” và sử dụng bộ lọc theo địa lý, mức lương mong muốn hay kinh nghiệm làm việc để tìm công việc phù hợp.

Hội nhóm kinh doanh

Tham gia hội nhóm hay các diễn đàn kinh doanh chính là một ý tưởng thông minh giúp bạn tìm kiếm công việc phó giám đốc và kết nối với các chuyên gia, nhà tuyển dụng trong ngành chất lượng. Tại đây, bạn hoàn toàn có thể trao đổi kiến thức kinh doanh và những khó khăn gặp phải với những người trong nghề, đồng thời kết nối với họ để mở rộng mạng lưới mối quan hệ của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm kiếm công việc thông qua các mối quan hệ cùng ngành một cách dễ dàng.

Gợi ý một số hội nhóm Facebook về kinh doanh: Việc Làm Trợ Lý Gđ/Trưởng Phòng/Giám Đốc/Quản Lý Cấp Cao, Việc Làm Trưởng Phòng, Giám Đốc, Cấp Quản Lý Toàn Quốc, Giám Đốc Khởi Nghiệp, CEO – Giám Đốc Điều Hành

Thuê dịch vụ HeadHunt

Trong một thị trường lao động ngày càng biến động và cạnh tranh như hiện nay, sự hỗ trợ và chỉ dẫn từ những chuyên gia có kinh nghiệm trở nên vô cùng quan trọng. Đó là lúc mà sự xuất hiện của Headhunter – những người chuyên tìm kiếm và mang đến cơ hội việc làm cho ứng viên, trở nên vô cùng ưu việt. Các đơn vị HeadHunt uy tín và có mặt nhiều năm trên thị trường có thể kể đến như: HRchannels, Navigos Search , Manpower Việt Nam, Hr2B,…

Bài viết trên đâ, Nội thất văn phòng MyChair đã tổng hợp tất tần tật thông tin về công việc phó giám đốc cần đảm nhận và các nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí này trong công ty. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về chức danh này trong doanh nghiệp. Đừng quên truy cập website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.