Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
 • F236-2B
  Các nhà lãnh đạ...

  14,357,000 vnđ

  Kích thước: R75- S63(48)-H106(65-46)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da Pu cao cấp màu đen - Pu412

 • 6084B
  Lãnh đạo là một...

  14,400,000 vnđ

  Kích thước: R76 - S71 - H112 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn:  Hàng đặt

 • F196A

  5,933,900 vnđ

  8,477,000 vnđ

  Kích thước: R72- S65-H121(129) 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • F196B

  5,368,300 vnđ

  7,669,000 vnđ

  Kích thước: R72- S62(50)-H103(64-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 6022B
  My Chair cung c...

  13,600,000 vnđ

  Kích thước: R80 - S60 - H106 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn:  Hàng đặt

 • 1518A
  Đẳng cấp của ng...

  16,551,900 vnđ

  18,391,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H122
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen- 3AMND9901

 • 1518B
  Nội thất văn ph...

  8,546,000 vnđ

  17,092,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H103
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: 

 • 1624A
  Từ lâu ghế ngồi...

  12,414,500 vnđ

  17,735,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S61 - H99 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A , 2A
  Hàng có sẵn: Da bò kem.

 • 1617A

  6,013,000 vnđ

  8,590,000 vnđ

  Kích thước: R70- S63(50)- H118(67-47)  
  Chất liệu: Da bò Italia 2A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu đen 1A A8

 • 1617B

  5,501,300 vnđ

  7,859,000 vnđ

  Kích thước: R70- S63- H105(67-47)  
  Chất liệu: Da bò Italia 2A / da PU cao cấp 
  Hàng có sẵn: hàng đặt
   

 • 1927A

  9,770,600 vnđ

  13,958,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S57 - H120 (cao từ đất đến tay 70, cao từ đất đến đệm ngồi 50).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A và Pu. NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò MND9901.

 • 1916A

  9,047,500 vnđ

  12,925,000 vnđ

  Kích thước: R57 - S56 - H120 (cao từ đất đến tay 64, cao từ đất đến đệm ngồi 47).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A và Pu,NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: NDPU-Ghi sáng 9718.

 • 1901A

  9,965,200 vnđ

  14,236,000 vnđ

  Kích thước: R58 - S64 - H124 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A, 4A và Pu,NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1822A

  7,366,800 vnđ

  10,524,000 vnđ

  Kích thước: R57 - S56 - H115 (cao từ đất đến tay 66, cao từ đất đến đệm ngồi 45).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A và Pu, NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen, Da xanh than 3070.

 • 1911A

  6,885,900 vnđ

  9,837,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S69 - H112.
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A và Pu,NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1708A

  6,042,500 vnđ

  12,085,000 vnđ

  Kích thước: R60 - S58 - H116(cao từ đất đến tay 66, cao từ đất đến đệm ngồi 45).
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu,NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da GT 9901 Đen.

 • 9167A

  6,053,000 vnđ

  12,106,000 vnđ

  Kích thước: R67 - S60 - H125(cao từ đất đến tay 47, cao từ đất đến đệm ngồi 70).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A và Pu.
  Hàng có sẵn: Da-XAN1006.

 • F105-1

  7,074,200 vnđ

  10,106,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S63 - H127(cao từ đất đến tay 46, cao từ đất đến đệm ngồi 69).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 4A và Pu.
  Hàng có sẵn: 1A 3072.

 • 1712A

  10,410,400 vnđ

  14,872,000 vnđ

  Kích thước: R75 - S60 - H130(cao từ đất đến tay 47, cao từ đất đến đệm ngồi 65).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A và Pu.
  Hàng có sẵn: Đặt hàng.

 • F162-1A

  7,074,200 vnđ

  10,106,000 vnđ

  Kích thước: R68- S66 -H119(127)  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • F162-1B

  6,508,600 vnđ

  9,298,000 vnđ

  Kích thước: R68- S66 -H102,5(110,5)  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1805-1A

  7,819,700 vnđ

  11,171,000 vnđ

  Kích thước: R55 - S60(50) - H112(68-45)   
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu 3001

 • 1805-1B

  6,997,200 vnđ

  9,996,000 vnđ

  Kích thước: R55 - S60(50) - H102(68-45)   
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1801-1A

  8,610,700 vnđ

  12,301,000 vnđ

  Kích thước: R65 - S63(50) - H115(65-47)   
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu đen

 • 1801-1B

  8,066,100 vnđ

  11,523,000 vnđ

  Kích thước: R65 - S63(50) - H105(65-47)   
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1813A

  5,359,900 vnđ

  7,657,000 vnđ

  Kích thước: R64- S50-H118(66-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò 1A màu A8

 • 1813B

  4,900,700 vnđ

  7,001,000 vnđ

  Kích thước: R64- S51- H102(66-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Hàng đặt
   

 • 1605A
  Hiện nay, với n...

  18,688,000 vnđ

  Kích thước: R73 - S58 - H120
  Chất liệu: Da bò Italia 1A,3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen

 • 1605B
  Có thể nói, để...

  10,719,100 vnđ

  15,313,000 vnđ

  Kích thước: R75 - S67- H103
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A/ da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1706
  My Chair đã có...

  17,633,000 vnđ

  25,190,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S71 - H122.
  Chất liệu: Da bò Italia 3A.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1711A

  6,874,000 vnđ

  9,820,000 vnđ

  Kích thước: R63 - S66 - H121
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A và Pu, NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1701A

  6,806,000 vnđ

  13,612,000 vnđ

  Kích thước: R63 - S66 - H121.
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A và Pu, NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: 1A 3072 Đen, 1A A8 Đen , 1A MB917 Xám.

 • 1622A

  10,200,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S62 - H120 (cao từ đất đến tay 67, cao từ đất đến đệm ngồi 43).
  Chất liệu: Da bò Italia 1A,3A và Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò 1A 6207.

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair