Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
 • 9264
  Ghế trưởng phòn...

  6,055,000 vnđ

  Kích thước: R63- S62 -H95-100
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU cao cấp màu đen

 • 1607A
  Ghế Giám đốc là...

  4,850,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S69 - H115
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia 1A màu đen

 • F183-1C
  Ghế phòng họp,...

  20,500,000 vnđ

  Kích thước: R80 - S67 - H115
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem - 3AMND1221

 • 9186A
  Ghế Giám đốc cầ...

  0 vnđ

  Kích thước: R61- S69 -H123-131
  Chất liệu: Da bò Italia1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu cao cấp màu đen và màu kem

 • 9186B
  Ghế trưởng phòn...

  3,781,500 vnđ

  7,563,000 vnđ

  Kích thước: R61- S69- H99-107
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp.
  Hàng có sẵn:  Hàng đặt

 • 1815B
  Đẳng cấp của ng...

  5,775,000 vnđ

  7,700,000 vnđ

  Kích thước: R64 - S52 - H96 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A/ da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

   

 • 1716-1A
  Luôn mang đến c...

  0 vnđ

  Kích thước: R66 - S63 - H121
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU màu trắng kem

 • 1716-1A

  3,550,000 vnđ

  7,100,000 vnđ

  Kích thước: R66- S63 -H100-108
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 8134A
  My Chair luôn m...

  4,958,850 vnđ

  7,629,000 vnđ

  Kích thước: R65 - S63 - H121 
  Chất liệu:  Da bò Italia 1A hoặc da PU
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • F102A
  Là đơn vị đi đầ...

  0 vnđ

  Kích thước: R 61 - S54 - H118
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da PU cao cấp

 • 1511A
  Nhìn vào nội th...

  5,569,850 vnđ

  8,569,000 vnđ

  Kích thước: R67- S65 - H114,5
  Chất liệu: Da bò Italia 1A,3A và Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1908A

  8,590,400 vnđ

  12,272,000 vnđ

  Kích thước: R70- S55-H115(65-47) 
  Chất liệu: Da bò Italia (1A-4A) / da Pu, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu ghi

 • 1908B

  7,672,700 vnđ

  10,961,000 vnđ

  Kích thước: R70- S66-H95(65-45) 
  Chất liệu: Da bò Italia (1A-4A) / da Pu, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu ghi

 • 1629A
  Văn phòng Giám...

  9,010,950 vnđ

  13,863,000 vnđ

  Kích thước: R64 - S52 - H124
  Chất liệu: Da bò Italia 2A,3A và Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: 3A HST910.

 • 1629B
  Lãnh đạo là một...

  6,464,500 vnđ

  12,929,000 vnđ

  Kích thước: R64- S52- H107
  Chất liệu: Da bò Italia 2A, 3A/ da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn:  Hàng đặt.

 • J18101A

  13,200,000 vnđ

  Kích thước: 
  Chất liệu: Da bò Italia và Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò màu ghi đen, nâu, nâu sáng, nâu gỗ sáng, da PU màu trắng.

 • 1819-1A

  7,410,200 vnđ

  10,586,000 vnđ

  Kích thước: R65- S57(45)-H118(68-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ghi đậm ND9711

 • 1819-1B

  6,687,100 vnđ

  9,553,000 vnđ

  Kích thước: R67- S57(45)-H95(68-45)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ghi đậm ND9711

 • 1804A

  6,278,300 vnđ

  8,969,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S51 - H124(67-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1804B

  5,686,100 vnđ

  8,123,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S51 - H98(67-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1809-1A

  8,570,800 vnđ

  12,244,000 vnđ

  Kích thước: R63- S63-H110(67-45)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu trắng kem MND1210

 • 1809-1B

  8,026,200 vnđ

  11,466,000 vnđ

  Kích thước: R61- S51-H97(69-46)  
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1716A

  6,887,300 vnđ

  9,839,000 vnđ

  Kích thước: R68- S61(51)- H121(66-47)  
  Chất liệu:  Da bò Italia 1A hoặc da PU
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâm đậm 1A 3072

 • 1716B

  6,419,000 vnđ

  9,170,000 vnđ

  Kích thước: R68- S61( 51)- H100(66-47) 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp 
  Hàng có sẵn: hàng đặt

 • 1921A

  10,500,000 vnđ

  Kích thước: R63- S63(40)-H119(68-47) 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ghi đậm ND9711

 • 1921B

  9,800,000 vnđ

  Kích thước: R63- S63(40)-H93 (69-47) 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ghi đậm ND9711

 • 1508A

  5,250,000 vnđ

  7,500,000 vnđ

  Kích thước: R67- S64 - H111,5- 119,5
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia 1A màu nâu

 • F136-2
  Tổng Giám đốc l...

  15,470,000 vnđ

  Kích thước: R75 - S63 - H122
  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò 3A màu kem MND9901

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair