Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
 • 1601A
  Một chiếc ghế c...

  14,427,000vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H128
  Chất liệu: Da bò Italia 3A/ da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam

 • 1918A
  Một chiếc ghế c...

  9,504,000vnđ

  Kích thước: R68- S67 -H121
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò màu cam, nâu và da PU màu nâu

 • 1920A
  Ghế Giám đốc ca...

  8,933,000vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H117
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem-cam, kem-nâu và da NDPU màu kem-cam

 • 1920B
  Một văn phòng l...

  8,287,000vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H94
  Chất liệu: Da bò Italia và  NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam, kem-ghi và da NDPU màu kem-cam

 • 1925A
  Ghế Giám đốc da...

  8,218,000vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H115  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem, đỏ, ghi và PU màu ghi

 • 1925B
  Hiện nay, những...

  7,789,000vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H90  
  Chất liệu: Da  NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da NDPU màu ghi

 • 1904
  Ghế Giám đốc ca...

  8,687,200vnđ

  10,859,000vnđ

  Kích thước: R72- S62-H126 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen, kem và da PU màu đen

 • 1902-1A
  Khi kết hợp hài...

  8,403,200vnđ

  10,504,000vnđ

  Kích thước: R61- S46 -H119  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò và da NDPU màu nâu

 • 1607A
  Ghế Giám đốc là...

  5,251,000vnđ

  Kích thước: R69 - S69 - H115
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu nâu, da PU màu đen, nâu

 • 9184
  Hiện nay, những...

  4,491,000vnđ

  Kích thước: R68 - S52 - H116
  Chất liệu: Da bò Italia 2A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: PU màu đen

 • 1602B
  Vị trí lãnh đạo...

  12,991,000vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A/ da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam

 • 1521b
  Một chiếc ghế đ...

  14,189,000vnđ

  Kích thước: R68 - S65 - H106
  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng kem

 • 1612A
  Một văn phòng l...

  6,512,000vnđ

  Kích thước: R74 - S66 - H126 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Có sẵn màu ghi đậm

 • 1612B
  Hiện nay, những...

  6,011,000vnđ

  Kích thước: R74 - S60 - H106 
  Chất liệu: Da bò Italia và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò trắng kem và PU ghi đậm

 • F198
  Một chiếc ghế c...

  10,584,000vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H126  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam và màu tím

 • F298
  MyChair cung cấ...

  9,574,000vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H104
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò màu đỏ cam
   

 • 1826A
  Đẳng cấp của ng...

  8,573,000vnđ

  Kích thước: R63,5 - S50 - H116,5 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A, và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng kem

 • 1815A
  Ngoài tính thẩm...

  5,691,000vnđ

  Kích thước: R64 - S52 - H116  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò và da PU màu trắng kem

 • 1815B
  Đẳng cấp của ng...

  5,242,000vnđ

  Kích thước: R64 - S52 - H96 
  Chất liệu: Da bò Italia và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

   

 • GT1
  Tất cả các sản...

  10,457,000vnđ

  Kích thước: R67- S70 - H109  
  Chất liệu: Bọc vải lưới cao cấp
  Hàng có sẵn: Màu xanh lá, đen, đỏ

 • GT1B
  Nếu bạn đang tì...

  10,165,000vnđ

  Kích thước: R61,5 - S67 - H100 
  Chất liệu: Bọc vải lưới cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1726A
  Ghế Giám đốc da...

  11,970,000vnđ

  Kích thước: R67 - S69 - H116. 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Lưng da PU màu nâu, nệm bọc nỉ cao cấp

 • 1927A
  Ghế Giám đốc ca...

  10,647,000vnđ

  Kích thước: R61 - S57 - H120
  Chất liệu: Da bò Italia 3A
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen

 • 1622A
  Ghế giám đốc ca...

  7,755,000vnđ

  Kích thước: R70 - S62 - H120
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng và màu nâu

 • 1719B
  Với mong muốn g...

  5,916,000vnđ

  Kích thước: R70 - S60 - H101 
  Chất liệu: Da NDPU, và da bò cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò xanh dương

 • 1921A
  Ghế giám đốc ca...

  8,002,000vnđ

  Kích thước: R63 - S63 - H119 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair