Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
 • 1918A
  Vị trí lãnh đạo...

  10,590,150 vnđ

  12,459,000 vnđ

  Kích thước: R68- S67 -H121
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâu ND9719

 • 1918B
  Vị trí lãnh đạo...

  9,234,400 vnđ

  10,864,000 vnđ

  Kích thước: R68- S54 - H98 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâu ND9719

 • F198
  Một chiếc ghế c...

  11,815,000 vnđ

  13,900,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H126  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ 3A HST2640, Tím 3A HST9329

 • F298
  My Chair cung c...

  10,710,000 vnđ

  12,600,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H104
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò màu đỏ 3A HST2604
   

 • 1612A
  Một văn phòng l...

  9,600,000 vnđ

  Kích thước: R74 - S66 - H126 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Có sẵn màu ghi xám 

 • 1612B
  Hiện nay, những...

  6,160,000 vnđ

  8,800,000 vnđ

  Kích thước: R74 - S60 - H106 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng kem 3A MND1221

 • 1904
  Ghế Giám đốc ca...

  9,253,400 vnđ

  14,236,000 vnđ

  Kích thước: R72- S62-H126 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: 3A MND9901(Da bò Italia )

 • 1904B
  Trên thị trường...

  8,766,550 vnđ

  13,487,000 vnđ

  Kích thước: R72 - S52 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Đặt hàng

 • 1719B
  Với mong muốn g...

  4,320,500 vnđ

  8,641,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S60 - H101 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A, 4A / da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò 3A màu xanh HST910

 • 1920A
  Một chiếc ghế G...

  9,440,000 vnđ

  11,800,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H117
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam ND9713

 • 1920B
  Một văn phòng l...

  9,265,000 vnđ

  10,900,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H94
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam ND9713

 • 1601A
  Một chiếc ghế c...

  16,726,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H128
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ 3A HST2604

 • 1602B
  Vị trí lãnh đạo...

  15,061,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Liên hệ

 • 1521a
  Chắc hẳn có nhi...

  17,500,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S65 - H124
  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò 3A màu kem MND1221

 • 1925A
  Hiện nay, những...

  7,003,100 vnđ

  10,774,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H115  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem MND1210

 • 1925B
  Hiện nay, những...

  5,106,000 vnđ

  10,212,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H90  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem MND1210

 • 1811A
  My Chair là đơn...

  0 vnđ

  Kích thước: R60 - S55 - H120  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu trắng kem, đen

 • 1811B
  Là đơn vị uy tí...

  0 vnđ

  Kích thước: R60 - S55 - H100  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU màu đen

 • 1628A
  Hiện nay, với r...

  6,427,850 vnđ

  9,889,000 vnđ

  Kích thước: R66 - S65 - H124
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu xám sáng

 • 1628B
  Một chiếc ghế đ...

  4,389,500 vnđ

  8,779,000 vnđ

  Kích thước: R66 - S65 - H100
  Chất liệu: Da bò Italia 1A/da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da Pu màu xám sáng PU 556-31

 • 1826A
  Hôm nay chúng t...

  9,040,000 vnđ

  11,300,000 vnđ

  Kích thước: R63,5 - S50 - H116,5 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A và PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng MND1210

 • 1826B
  Hiện nay trên t...

  10,400,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S60 - H95  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A/da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

   

 • 9184
  Hiện nay, những...

  4,263,350 vnđ

  6,559,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S52 - H116
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 9284

  3,027,500 vnđ

  6,055,000 vnđ

  Kích thước: R68- S52- H101(66-46) 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A / da PU cao cấp 
  Hàng có sẵn: hàng đặt
   

 • 8173
  Là đơn vị uy tí...

  7,316,000 vnđ

  Kích thước: R61- S62 -H115
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia 1A màu đen

 • 8273

  6,812,000 vnđ

  Kích thước: R61- S60 -H90-98
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia 1A màu đen

 • 9164
  Với gần 10 năm...

  6,534,000 vnđ

  Kích thước: R63- S62 -H115
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia 1A màu đen

 • 9264

  6,055,000 vnđ

  Kích thước: R63- S62 -H95-100
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU cao cấp màu đen

 • F183-1C

  20,500,000 vnđ

  Kích thước:  R80- S67(52)-H115(70-48)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem- 3AMND1221

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair