Ghế giám đốc
Ghế giám đốc
 • 1628A
  Hiện nay, với r...

  6,771,000 vnđ

  Kích thước: R66 - S65 - H124
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu ghi, đen, nâu và da PU màu đen

 • 1612A
  Một văn phòng l...

  6,512,000 vnđ

  Kích thước: R74 - S66 - H126 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Có sẵn màu ghi đậm

 • 1612B
  Hiện nay, những...

  6,011,000 vnđ

  Kích thước: R74 - S60 - H106 
  Chất liệu: Da bò Italia và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò trắng kem và PU ghi đậm

 • F198
  Một chiếc ghế c...

  10,584,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H126  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam và màu tím

 • 1511A
  Nhìn vào nội th...

  5,867,000 vnđ

  Kích thước: R67- S65 - H114,5
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da PU trắng kem

 • F298
  My Chair cung c...

  9,574,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H104
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò màu đỏ cam
   

 • 1605A
  Hiện nay, với n...

  14,394,000 vnđ

  Kích thước: R73 - S58 - H120
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đen

 • 1605B
  Có thể nói, để...

  0 vnđ

  Kích thước: R75 - S67- H103
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A/ da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1918A
  Một chiếc ghế c...

  9,504,000 vnđ

  Kích thước: R68- S67 -H121
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò màu cam, nâu và da PU màu nâu

 • 1920A
  Một chiếc ghế G...

  8,933,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H117
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem-cam, kem-nâu và da PU màu kem-cam

 • 1622A
  Ghế giám đốc ca...

  7,755,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S62 - H120
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng và màu nâu

 • 1920B
  Một văn phòng l...

  8,287,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H94
  Chất liệu: Da bò Italia và  NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam, kem-ghi và da PU màu kem-cam

 • 1925A
  Hiện nay, những...

  8,218,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H115  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem, đỏ, ghi và PU màu ghi

 • F102A
  Là đơn vị đi đầ...

  5,259,000 vnđ

  Kích thước: R 61 - S54 - H118
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da PU màu ghi

 • 9184
  Hiện nay, những...

  4,491,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S52 - H116
  Chất liệu: Da bò Italia 2A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1601A
  Một chiếc ghế c...

  14,427,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H128
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam

 • 1602B
  Vị trí lãnh đạo...

  12,991,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu đỏ cam

 • 1811A
  My Chair là đơn...

  5,778,000 vnđ

  Kích thước: R60 - S55 - H120  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu trắng kem,

 • 1811B
  Luôn mong muốn...

  6,416,000 vnđ

  Kích thước: R60 - S55 - H100  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU màu đen

 • 1616A
  Một chiếc ghế c...

  6,201,000 vnđ

  Kích thước: R61- S52 - H121  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu đen 

 • F196A

  5,803,000 vnđ

  Kích thước: R72- S65-H121
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 1719B
  Với mong muốn g...

  5,916,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S60 - H101 
  Chất liệu: Da NDPU cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò xanh dương

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair