ghế trình ký, tiếp khách
 • 1918B
  Vị trí lãnh đạo...

  9,234,400 vnđ

  10,864,000 vnđ

  Kích thước: R68- S54 - H98 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâu ND9719

 • 1918C
  Văn phòng không...

  4,776,500 vnđ

  9,553,000 vnđ

  Kích thước: R66- S55(46) - H84(63-46) 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâu ND9719

 • F298
  My Chair cung c...

  10,710,000 vnđ

  12,600,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S64 - H104
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò màu đỏ 3A HST2604
   

 • 1612B
  Hiện nay, những...

  6,160,000 vnđ

  8,800,000 vnđ

  Kích thước: R74 - S60 - H106 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu trắng kem 3A MND1221

 • 1612C
  Văn phòng không...

  4,500,000 vnđ

  7,500,000 vnđ

  Kích thước:  R65,5- S64(48)-H100(66-43) 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu trắng kem 556-14

 • 1904B
  Trên thị trường...

  8,766,550 vnđ

  13,487,000 vnđ

  Kích thước: R72 - S52 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Đặt hàng

 • 1719B
  Với mong muốn g...

  4,320,500 vnđ

  8,641,000 vnđ

  Kích thước: R70 - S60 - H101 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A, 4A / da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da bò 3A màu xanh HST910

 • 1920B
  Một văn phòng l...

  9,265,000 vnđ

  10,900,000 vnđ

  Kích thước: R62 - S52 - H94
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam ND9713

 • 1920C

  6,120,000 vnđ

  10,200,000 vnđ

  Kích thước:  R62- S52(45)-H96(66-44)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam ND9713

 • 1602B
  Vị trí lãnh đạo...

  15,061,000 vnđ

  Kích thước: R61 - S68 - H105 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Liên hệ

 • 1601C
  Ghế phòng họp,...

  8,718,400 vnđ

  10,898,000 vnđ

  Kích thước: R58 - S68 - H99
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU cao cấp PU 412

 • 1521C
  Ghế phòng họp l...

  12,240,000 vnđ

  15,300,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S65(47)-H101(62-44)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu nâu 691-666

 • 1925B
  Hiện nay, những...

  5,106,000 vnđ

  10,212,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S49 - H90  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem MND1210

 • 1925C
  Hiện nay, những...

  6,687,100 vnđ

  9,553,000 vnđ

  Kích thước: R69- S49(46)-H88(63-43)  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem MND1210

 • 1602C
  Ghế phòng họp,...

  6,182,150 vnđ

  9,511,000 vnđ

  Kích thước: R63 - S67(48)-H101(65-47)

  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò Màu kem- 3AMND1221

 • 1819C

  4,583,500 vnđ

  9,167,000 vnđ

  Kích thước:  R63- S56(51)-H92(65-45) 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A, 4A / da PU, NDP cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu ghi đen 8229-25


   

 • 1628B
  Một chiếc ghế đ...

  4,389,500 vnđ

  8,779,000 vnđ

  Kích thước: R66 - S65 - H100
  Chất liệu: Da bò Italia 1A/da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn:  Da Pu màu xám sáng PU 556-31

 • 1628C
  Văn phòng không...

  3,462,500 vnđ

  6,925,000 vnđ

  Kích thước:  R65,5 - S64 - H100 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu xám sáng PU 556-31

 • 1826B
  Hiện nay trên t...

  10,400,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S60 - H95  
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A/da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

   

 • 1826C
  ới gần 10 năm h...

  8,930,000 vnđ

  9,400,000 vnđ

  Kích thước:  R69- S60(46)-H95(64-43) 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A / da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu kem


   

 • 9384

  2,018,000 vnđ

  4,036,000 vnđ

  Kích thước:  R58- S52-H101(66-46) 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt
   

 • 9364

  2,255,400 vnđ

  3,759,000 vnđ

  Kích thước: R60- S59 -H93
  Chất liệu: Da bò Italia 1A và PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu đen

 • F183-1C

  20,500,000 vnđ

  Kích thước:  R80- S67(52)-H115(70-48)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem- 3AMND1221

 • 1816C

  5,282,400 vnđ

  8,804,000 vnđ

  Kích thước: 
  Chất liệu: Da bò Italia 2A, 3A / da Pu, NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da HST2604

 • 1815B
  My Chair là đơn...

  5,775,000 vnđ

  7,700,000 vnđ

  Kích thước: R64 - S52 - H96 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A/ da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

   

 • 1815C

  0 vnđ

  Kích thước:  R59- S52-H102(68-47) 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt


   

 • 8134C

  2,271,500 vnđ

  4,543,000 vnđ

  Kích thước:  R58- S66- H102
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair