ghế thư giãn
 • 1918C
  Văn phòng không...

  4,776,500 vnđ

  9,553,000 vnđ

  Kích thước: R66- S55(46) - H84(63-46) 
  Chất liệu: Da bò Italia 4A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu nâu ND9719

 • 1612C
  Văn phòng không...

  4,500,000 vnđ

  7,500,000 vnđ

  Kích thước:  R65,5- S64(48)-H100(66-43) 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu trắng kem 556-14

 • 1920C

  6,120,000 vnđ

  10,200,000 vnđ

  Kích thước:  R62- S52(45)-H96(66-44)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò màu cam ND9713

 • 1601C
  Ghế phòng họp,...

  8,718,400 vnđ

  10,898,000 vnđ

  Kích thước: R58 - S68 - H99
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da PU cao cấp PU 412

 • 1521C
  Ghế phòng họp l...

  12,240,000 vnđ

  15,300,000 vnđ

  Kích thước: R68 - S65(47)-H101(62-44)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu nâu 691-666

 • 1925C
  Hiện nay, những...

  6,687,100 vnđ

  9,553,000 vnđ

  Kích thước: R69- S49(46)-H88(63-43)  
  Chất liệu: Da bò Italia 3A và NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem MND1210

 • 1602C
  Ghế phòng họp,...

  6,182,150 vnđ

  9,511,000 vnđ

  Kích thước: R63 - S67(48)-H101(65-47)

  Chất liệu: Da bò Italia 3A hoặc da Pu cao cấp

  Hàng có sẵn: Da bò Màu kem- 3AMND1221

 • 1628C
  Văn phòng không...

  3,462,500 vnđ

  6,925,000 vnđ

  Kích thước:  R65,5 - S64 - H100 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu xám sáng PU 556-31

 • 1826C
  ới gần 10 năm h...

  8,930,000 vnđ

  9,400,000 vnđ

  Kích thước:  R69- S60(46)-H95(64-43) 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 2A, 3A, 4A / da PU, NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu màu kem


   

 • F183-1C

  20,500,000 vnđ

  Kích thước:  R80- S67(52)-H115(70-48)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A 
  Hàng có sẵn: Da bò màu kem- 3AMND1221

 • 1816C

  5,282,400 vnđ

  8,804,000 vnđ

  Kích thước: 
  Chất liệu: Da bò Italia 2A, 3A / da Pu, NDPU cao cấp.
  Hàng có sẵn: Da HST2604

 • 1629C

  4,572,500 vnđ

  9,145,000 vnđ

  Kích thước:  R65 - S59 - H107(từ đất đến tay vịn 67, từ đất đến đệm ngồi 51)
  Chất liệu: Da bò Italia 2A, 3A / da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: 3A HST910,  8229.
   

 • F336-2C

  12,887,000 vnđ

  Kích thước:  R75- S63(48)-H103(63-42)
  Chất liệu: Da bò Italia 3A / da Pu cao cấp
  Hàng có sẵn: Da Pu cao cấp Pu412

 • 1624A
  Từ lâu ghế ngồi...

  12,414,500 vnđ

  17,735,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S61 - H99 
  Chất liệu: Da bò Italia 3A , 2A
  Hàng có sẵn: Da bò kem.

 • 1605C

  15,784,000 vnđ

  Kích thước:  R75- S67-H103. 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A, 3A / da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.
   

 • 1706
  My Chair đã có...

  17,633,000 vnđ

  25,190,000 vnđ

  Kích thước: R69 - S71 - H122.
  Chất liệu: Da bò Italia 3A.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1703C

  12,697,300 vnđ

  18,139,000 vnđ

  Kích thước:  R74 - S75 -H95
  Chất liệu: Da bò Italia 3A.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.
   

 • 1726C

  8,202,600 vnđ

  11,718,000 vnđ

  Kích thước:  R67 -  S69 - H90. 
  Chất liệu: Da bò Italia 1A / da Pu cao cấp.
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • F1821

  22,900,000 vnđ

  Kích thước: R79- S81(52)- H120(58-42)
  Chất liệu:  Da bò Italia 4A hoặc da NDPU
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu kem.

 • F1903

  27,146,700 vnđ

  38,781,000 vnđ

  Kích thước: R75- S59- H118(57-40)  
  Chất liệu:  Da bò Italia 3A hoặc da NDPU
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • F1703

  16,979,900 vnđ

  24,257,000 vnđ

  Kích thước: R74- S49- H101(55-41)
  Chất liệu:  Da bò Italia 3A hoặc da NDPU
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • F1705

  20,916,000 vnđ

  29,880,000 vnđ

  Kích thước: R74- S49- H101(55-41)
  Chất liệu:  Da bò Italia 3A hoặc da NDPU
  Hàng có sẵn: Hàng đặt.

 • 1921B

  6,885,900 vnđ

  9,837,000 vnđ

  Kích thước: R62- S54(46)-H83 (63-41)                             
  Chất liệu: Bọc da bò Italia 3A và da PU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ND9713 

 • 1912C-1

  6,425,300 vnđ

  9,179,000 vnđ

  Kích thước: R62- S54(46)-H83 (63-41)                             
  Chất liệu: Bọc da bò Italia 3A và da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • F1926-1

  5,900,300 vnđ

  8,429,000 vnđ

  Kích thước: R70- S53(43)-H87 (50)                             
  Chất liệu: Bọc da bò Italia 3A và da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu ND9720

 • F1823

  9,834,300 vnđ

  14,049,000 vnđ

  Kích thước: R77- S60- H74                           
  Chất liệu: Bọc da bò Italia 3A và da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • F1824

  13,493,900 vnđ

  19,277,000 vnđ

  Kích thước: R77- S70(54)-H81 (62-42)                             
  Chất liệu: Bọc da bò Italia 3A và da NDPU cao cấp
  Hàng có sẵn: Da bò Italia màu đen

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair