Bàn làm việc nhóm

Bàn làm việc nhóm

Xu hướng làm việc nhóm ngày các được các doanh nghiệp chú trọng bở tính hiểu quả trọng cộng việc được cản thiện dõ dệt. Nhiều người cùng ngồi lại sẽ đưa ra được nhiều ý tưởng và ý kiến đóng góp giúp công việc trở nên tốt hơn. Ngoài ra làm việc nhóm cũng dễ dàng hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc vì kết quả và mục tiêu chung. Do vậy bàn làm việc nhóm thương hiệu MyChair ra đời để phục vụ nhu cầu của nhiều đơn vị doanh nghiệp. Xem ngay các mẫu bàn bên dưới. 
 • 66-4

  Bàn làm việc nhân viên 66-4

  14,300,000vnđ

  Kích thước: 240/280 x 120 x 75cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 66-45

  Bàn làm việc nhân viên 66-45

  16,120,000vnđ

  Kích thước: 140/120 x 120 x 75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 83-4

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 83-4

  14,200,000vnđ

  Kích thước: D(240 - 280) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân sắt, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 83-40

  BÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN 83-40

  15,800,000vnđ

  Kích thước: D(240 - 280) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân sắt, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 68-42

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 68-42

  9,700,000vnđ

  Kích thước: D(130 - 150) x R(120 - 140) x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 828-42

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 828-42

  7,800,000vnđ

  Kích thước: D(120 - 140) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 828-40

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 828-40

  14,800,000vnđ

  Kích thước: D(240 - 280) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 68-45

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 68-45

  9,800,000vnđ

  Kích thước: D(130 - 150) x R(120 - 140) x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 66-42

  Bàn nhân viên cao cấp 66-42

  13,300,000vnđ

  Kích thước: D140/120 x R120 x C75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 66-7

  Bàn làm việc nhân viên 66-7

  13,800,000vnđ

  Kích thước: D120x120/100 x R100 x C75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Đặt hàng

 • 80-46

  Bàn làm việc nhân viên 80-46

  12,000,000vnđ

  Kích thước: D420/360 x R120 x H75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 80-4

  Bàn làm việc nhân viên 80-4

  12,000,000vnđ

  Kích thước: D240/280 x R120 x H75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 80-48

  Bàn nhân viên cao cấp 80-48

  8,400,000vnđ

  Kích thước: D140/120 x R120 x C75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 66-46

  Bàn làm việc nhân viên 66-46

  7,200,000vnđ

  Kích thước: 140/120 x 120 x 75 cm
  Chất liệu: Chân sắt, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Màu đen và trắng

 • 80-3

  Bàn làm việc nhân viên 80-3

  9,400,000vnđ

  Kích thước: 140x60/120 x 60 x 75 cm.
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Đặt hàng 20 ngày

 • 93-4

  Bàn làm việc nhân viên 93-4

  0vnđ

  Kích thước: 240/280x120x75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Đặt hàng 20 ngày

 • 93-42B

  Bàn làm việc nhan viên 93-42B

  0vnđ

  Kích thước: 140/120 x 120 x 75 cm
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin
  Hàng có sẵn: Đặt hàng 20 ngày

 • 829-45

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 829-45

  0vnđ

  Kích thước: D(120 - 140) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 829-40

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 829-40

  0vnđ

  Kích thước: D(120 - 180) x R80 x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

 • 33-2

  BÀN DI ĐỘNG CAO CẤP 33-2

  4,200,000vnđ

  Kích thước: D(115 - 165) - R60
  Chất liệu: Chân hợp kim, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Có sẵn

 • 829-41

  BÀN LÀM VIỆC CAO CẤP 829-41

  0vnđ

  Kích thước: D(240 - 280) x R120 x H75
  Chất liệu: Chân gang đúc, gỗ Melamin hoặc tùy chọn
  Hàng có sẵn: Hàng đặt

mychair
mychair

luxury office furniture

Tìm hiểu thêm về MyChair